LAS - Ustvari svojo prihodnost

LAS - Ustvari svojo prihodnost

Namen projekta je razvoj podjetniških veščin, kot so inovativnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, timsko delo in širitev podjetniške kulture ter razvoj podjetniških idej z namenom ustanavljanja novih podjetij. Gre za sposobnosti in veščine, ki bodo ciljnim skupinam v pomoč, da bodo postale bolj zaposljive, pri ustanovitvi novih podjetij in ustvarjanju novih delovnih mest. Operacija se bo izvajala na območju podeželja petih občin in je namenjena mladim, prebivalcem iz revnejših družin, ženskam, brezposelnim, invalidom, slepim in slabovidnim.

Operacija zajema celovito podjetniško podporo, saj skozi delavnice prispeva k razvoju novih podjetniških priložnosti, z izborom najboljših idej spodbuja pozitivno tekmovalnost, s svetovanjem pa neposredno podporo pri razvoju podjetniških idej na podeželju. Inovativnost operacije je v uporabi kombinacije orodij dizajnerskega pristopa in metodologije vitkega in agilnega podjetništva. Gre za razvoj in implementacijo novega postopka pospeševanja podjetniških vrednot in spodbujanja ustanavljanja novih podjetij.

Z dvigom nivoja podjetniškega znanja in veščin med prebivalci na podeželju ter z okrepitvijo funkcije podpornega okolja bomo prispevali k razvoju posameznikov, ki bodo dovolj motivirani in ambiciozni za samostojno prevzemanje nalog bodisi kot podjetniki ali zaposleni ter s tem dosegali boljše zaposlitvene možnosti prebivalcev na podeželju ter rast števila novoustanovljenih podjetij z vnaprej preverjeno podjetniško priložnostjo.

 

Webinar izdelava spletne trgovine za slepe in slabovidne

Delavnico je vodil Miha Srebrnjak, ki je tudi sam slep. Udeležili so se je člani društev slepih in slabovidnih iz Kranja, Ljubljane, Murske Sobote in Nove Gorice. Delavnica je potekala v sklopu projekta Ustvari svojo prihodnost, ki se izvaja v okviru LAS - V OBJEMU SUNCA.

Prodaja pridelkov s kmetije, zeliščno podjetje, spletna prodaja pripomočkov za slepe in slabovidne je le nekaj idej, s katerimi so se v delavnico na daljavo vključili slepi in slabovidni. Ta je del projekta Ustvari svojo prihodnost, ki združuje znanja iz sveta start-up podjetništva s potrebami, ki jih imajo ranljive skupine na poslovni poti. V Primorskem tehnološkem parku (PTP) so ga zastavili s ciljem, da bi slepim in slabovidnim omogočili razvijanje podjetnosti, podjetnike pa seznanili s prednostmi vključevanja slepih v delovni proces.

Povezave na medijske vsebine o delavnici:
https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/spodbujanje-podjetnistva/522122
https://www.primorske.si/primorska/goriska/slepota-ni-ovira-za-podjetnistvo
https://www.delo.si/lokalno/primorska-in-notranjska/osnove-postavitve-spletne-trgovine-tudi-za-slepe-in-slabovidne-301862.html
https://robin.si/index.php/lokalno/novice/item/7420-slepi-so-lahko-uspesni-spletni-trgovci
https://www.dnevnik.si/1042911218
http://primorskival.si/novica.php?oid=12228
https://www.primorske.si/2019/11/03/za-podjetnistvo-so-se-prvic-kalili-slepi-in-slabov
http://popri.si/sistematicen-pristop-za-razvijanje-podjetnosti-pri-slepih-in-slabovidnih/

Fotografija prikazuje udeležence delavnice v aplikaciji Zoom.Fotografija prikazuje udeležence delavnice v aplikaciji Zoom.

nazaj