Rehabilitacija

Socialnovarstveni program Rehabilitacija kasneje oslepelih in slabovidnih oseb na osebnem nivoju je verificiran kot javni socialnovarstveni program (številka verifikacijskega poročila: 2690/220-SZS/VER-HK-V189).

Program vključuje naslednje vsebine:

 • psihosocialna ocena potreb uporabnikov in svetovanje,
 • pomoč pri uveljavljanju pravic,
 • pomoč in napotitev na ugotavljanje preostalih vidnih funkcij,
 • sodelovanje z institucijami, ki zagotavljajo pravice in drugih oblik pomoči slepim in slabovidnim,
 • informiranje o aktivnostih in spodbujanje vključevanja,
 • seznanjanje svojcev o potrebah slepih in slabovidnih,
 • razvijanje in spodbujanje k uporabi preostalih čutil,
 • usposabljanje za opravljanje vsakodnevnih opravil v gospodinjstvu, samourejanju,
 • individualno računalniško opismenjevanje in opismenjevanje v brajevi pisavi,
 • svetovanje in usposabljanje za uporabo tehničnih pripomočkov,
 • krepitev samozavesti, samopodobe, opolnomočenje,
 • učenje komunikacijskih tehnik,
 • učenje uporabe bele palice,
 • učenje mobilnosti in orientacije z belo palico,
 • pomoč in podpora pri reševanju osebnih težav,
 • usposabljanje svojcev o pomenu slepote in slabovidnosti, njihovih posebnih potrebah, pravilih komuniciranja s slepo in slabovidno osebo, potrebnih prilagoditvah,
 • organiziranje različnih socialnih aktivnosti,
 • organiziranje in vključevanje v različne prostočasne, ustvarjalne, kulturne in športne dejavnosti, dogodke in prireditve,
 • vključevanje v delo in življenje v skupnosti,
 • nudenje pomoči v socialnih interakcijah z okoljem,
 • druženje