GO šofer

Nova Gorica

Do brezplačnih prevozov za starejše »GO šofer« so upravičeni občani, starejši od 65 let, s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica.