PSSGKO

POMOČ PRI PREMAGOVANJU GIBALNIH IN KOMUNIKACIJSKIH OVIR

Program je namenjen dvema ranljivima skupinama in sicer slepim in slabovidnim ter starejšim od 65 let iz Mestne občine Nova Gorica, ki potrebujejo pomoč pri premagovanju gibalnih in komunikacijskih ovir v vsakdanjem življenju.

Za osebe z okvaro vida gibalna oviranost pomeni, da zaradi slabše frekventnih javnih prevozov ali nepoznavanja poti težje pridejo iz točke A v točko B in so največkrat odvisni od svojcev, ki pa so velikokrat preobremenjeni s svojimi obveznostmi in ne zmorejo nuditi potrebne pomoči svojim bližnjim. Komunikacijska oviranost pa se kaže v nezmožnosti pridobivanja in posredovanja informacij iz ali v okolje zaradi nepoznavanja in neustreznega dostopa do informacij.


Slepi in slabovidni se z rehabilitacijo lahko usposobijo za dokaj samostojno življenje, vendar pa pri določenih aktivnostih še vedno potrebujejo pomoč druge osebe, predvsem pri prevozu in spremljanju ter pri pridobivanju in posredovanju informacij iz/ali v okolje. S programom zagotovimo osebam z okvaro vida samostojno in aktivno življenje v domačem okolju, na vseh ravneh življenja, ter socialno vključevanje v lokalni skupnosti ter s tem povezano osebno zadovoljstvo.


Za starejše od 65 let, ki so občani Mestne občine Nova Gorica, pa gibalna oviranost pomeni, da nimajo možnosti lastnega prevoza ali prevoza s strani drugih oseb in potrebujejo prevoz izven območja Mestne občine Nova Gorica.


Oseba, ki potrebuje tovrstno pomoč pokliče na društvo ter se dogovori za:


SLEPI IN SLABOVIDNI:

PREVOZ IN SPREMLJANJE (k zdravniku, v trgovino, banko, druge javne institucije, za ohranjevanje zdravja, za urejanje osebnih zadev, za socialno vključevanje,...)- POMOČ PRI PRIDOBIVANJU IN POSREDOVANJU INFORMACIJ IZ ALI V OKOLJE (na domu, uporabnikovem okolju, pri različnih aktivnostih uporabnika, kjer tovrstno pomoč potrebuje,...)


STAREJŠI OD 65 LET:

PREVOZ IN SPREMLJANJE (k zdravniku, za druge storitve za ohranjanje zdravja)Pri izvajanju programa sodelujemo tudi z drugimi institucijami, ki nam lahko olajšajo pridobivanje prostovoljcev, ki bi opravljali prevoze za slepe, slabovidne in starejše od 65 let.


Program se izvaja od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, po predhodnem dogovoru tudi izven tega časa. 

Na fotografiji sta dve starejši gospe, ki sedita na klopci v parkuNa fotografiji sta dve starejši gospe, ki sedita na klopci v parku