LAS - Dostopno podeželje

LAS - Dostopno podeželje

Povzetek projekta:

Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželje.

Status projekta: v izvajanju
Predviden zaključek: 25.3.2022
Vrednost projekta: 54.569,08 EUR
Delež sofinanciranja: 40.049,43 EUR (sredstva ESRR)
Povezava:https://www.eu-skladi.si/

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Z izvedbo operacije, ki bo povezovala javne in zasebne ustanove ter civilno družbo, želimo izboljšati socialne storitve in socialno vključenost za boljšo kakovost življenja ranljivih skupin. Poleg izboljšanja dostopnosti do prostorov in storitev, ki prinaša njihovo večjo samostojnost in enakopravnost, želimo z operacijo povečati osveščanje o težavah ranljivih skupin in s tem povečati njihovo vključenost in zmanjšati diskriminacijo le-teh v lokalni skupnosti.

Dostopnost se v projektih običajno omenja predvsem v povezavi z mesti in kulturnimi ustanovami, medtem ko je podeželje razmeroma slabo dostopno, kar zelo slabša položaj večini starejših ljudi in ljudi s posebnimi potrebami. Ta operacija je inovativna zato, ker se izjemoma osredotoča na podeželsko prebivalstvo in uveljavlja princip od spodaj navzgor, kar pomeni, da bo lokalno prebivalstvo odločilo, katere prilagoditve so za njih pomembne in dobrodošle, izvajale se bodo aktivnosti, ki so pomembne na podeželju, ne pa za dostopnost na splošno.

Ciljne skupine, ki bodo sodelovale in imele koristi od operacije so: osebe s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter gibalno oviranim); starejši; otroci; lokalno prebivalstvo vseh starostnih skupin; podjetja, kmetje, ponudniki turističnih storitev.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Vodilni partner: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica

Partnerji:
Mestna Občina Nova Gorica
Občina Brda
Občina Šempeter-Vrtojba
VIDEO PRO d.o.o.

 

Logotipi sofinancerjev projekta LAS - Dostopno podeželje.Logotipi sofinancerjev projekta LAS - Dostopno podeželje.

 

Plakat projekta LAS - Dostopno podeželjePlakat projekta LAS - Dostopno podeželje

 

Povezave do vsebin povezanih z realizacijo projekta

Načrt dostopnosti v naselju Šempas
Dostopnost v krajih Kojsko in dobrovo
Poročilo o dostopnosti objekta ZD Šempeter

 

Povezave do spletnih novic povezanih s projektom:

Table, ki spregovorijo
Šempas naj bo za zgled invalidu prijazne vasi
Občina Brda korak bližje potrebam ranljivih skupin
Umetnost življenja z okvaro vida
Zoom kavica ZDSSS - Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju
CNVOS - MDSS Nova Gorica je izdalo brošuro "Umetnost življenja z okvaro vida"

 

Fotogradivo o realizaciji projekta

Fotografija prikazuje primerjavo lokacij s postavljeno slabovidnim osebam prilagojeno informativno tabelo ter brez nje.Fotografija prikazuje primerjavo lokacij s postavljeno slabovidnim osebam prilagojeno informativno tabelo ter brez nje.

 

Na fotografiji je slabovidnim osebam prilagojena informacijaka tabla v KS Šempas. Table vsebujejo tudi QR kodo, ki omogoča dostop do prilagojenih vsebin.Na fotografiji je slabovidnim osebam prilagojena informacijaka tabla v KS Šempas. Table vsebujejo tudi QR kodo, ki omogoča dostop do prilagojenih vsebin.

 

Razglednice z lokalnimi znamenitostimi z opisom v brajevi pisavi

Razglednice lokalnih znamenitosti z opisom v brajiciRazglednice lokalnih znamenitosti z opisom v brajici

Razglednice Šempetra pri Gorici z napisom v brajevi pisaviRazglednice Šempetra pri Gorici z napisom v brajevi pisavi

 

Brošura Umetnost življenja z okvaro vida

Brošura Umetnost življena z okvaro vida v kateri so pojasnjene okvare vida, tehničnii pripomočkih in pravilne pristop do slepih in slabovidnih oseb. Brošura je bila izdelana v okviru projekta LAS - Dostopno podeželje.

Povezava do brošure.

Brušura v PDF obliki

 

Predstavitveni film Dostopno podeželje (Accessible coutryside)

Predstavitveni film Dostopno podeželje  je izveden v okviru Strategije lokalnega razvoja za  lokalno akcijsko skupino LAS - V objemu sonca. Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada za regionalni razvoj.

Predstavitveni film Dostopno podeželje

Promotional movie Accessible countryside with English subtitles

nazaj