LAS - Dostopno podeželje

LAS - Dostopno podeželje

Z izvedbo operacije, ki bo povezovala javne in zasebne ustanove ter civilno družbo, želimo izboljšati socialne storitve in socialno vključenost za boljšo kakovost življenja ranljivih skupin. Poleg izboljšanja dostopnosti do prostorov in storitev želimo z operacijo povečati osveščanje o težavah ranljivih skupin in s tem povečati njihovo vključenost in zmanjšati diskriminacijo le-teh v lokalni skupnosti.

Dostopnost se v projektih običajno omenja predvsem v povezavi z mesti in kulturnimi ustanovami, medtem ko je podeželje razmeroma slabo dostopno, kar zelo slabša položaj večini starejših ljudi in ljudi s posebnimi potrebami. Ta operacija je inovativna zato, ker se izjemoma osredotoča na podeželsko prebivalstvo in uveljavlja princip od spodaj navzgor, kar pomeni, da bo lokalno prebivalstvo odločilo, katere prilagoditve so za njih pomembne in dobrodošle.

Ciljne skupine, ki bodo sodelovale in imele koristi od operacije so: osebe s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter gibalno oviranim); starejši; otroci; lokalno prebivalstvo vseh starostnih skupin; podjetja, kmetje, ponudniki turističnih storitev. 

Povrezave na medijske vsebine o projektu:
https://www.nova-gorica.si/projekti/2019031409065329/
https://www.primorske.si/primorska/goriska/sempas-naj-bo-zgled-invalidu-prijazne-vasi

Plakat projekta LAS - Dostopno podeželjePlakat projekta LAS - Dostopno podeželje

nazaj