O Društvu

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica deluje od leta 1948 dalje in pokriva 13 občin na severnem Primorskem (Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Brda, Kanal, Tolmin, Kobarid, Bovec, Idrija in Cerkno, Renče-Vogrsko).

Društvo je dne 20. 9. 2019 na osnovi odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - sektorja za invalide, je društvo leta 2003 pridobilo status invalidske organizacije.

Društvo deluje v skladu s Pravili Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, ki urejajo posamezna področja društva. Društvo ima organe upravljanja in sicer Občni zbor, Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo.

Redni član društva lahko postane vsakdo, ki ima stalno bivališče v republiki Sloveniji in takšno stopnjo okvare vida kot jo določa definicija slepote in slabovidnosti v RS in sicer:

Slabovidnost

  • ostrina vida manj od 0,30 do 0,10
  • ostrina vida manj od 0,10 do 0,05 (prsti na 3 m) ali zoženo vidno polje na 20 stopinj ali okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida

Slepota (izguba vida nad 95%)

  • ostrina vida manj od 0,05 (prsti na 3 m) do 0,02 (prsti na 1,5 m) ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke na 5 do 10 stopinj, ne glede na ostrino vida
  • ostrina vida manj od 0,02 (prsti na 1,5 m), zaznavanje svetlobe ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5 stopinj, ne glede na ostrino vida
  • vidna ostrina je 0 (amaurosis), ni dojema svetlobe

Izredni član društva lahko postane slepa ali slabovidna oseba, ki ni državljan Republike Slovenije oziroma nima stalnega prebivališča na območju RS in druge osebe, ki želijo aktivno sodelovati ali materialno pomagati pri delu društva in reševanju problematike slepih in slabovidnih.

Izredni člani imajo vse pravice kot redni člani, ne morejo pa glasovati na organih društva in voliti ali biti voljen.

Pridruženi član društva lahko postane oseba z okvaro ali motnjo vida, ki nima takšne stopnje okvare vida kot jo določa definicija slepote in slabovidnosti za Republiko Slovenijo.

Pridruženi člani imajo vse pravice kot redni člani , ne morejo pa glasovati na organih društva in voliti ali biti izvoljeni. Podporni člani plačujejo društvu prispevek kot ga določi občni zbor.