Projekti

Zeli

Zavod GOST je v letu 2019 pri ministrstvu za javno upravo pridobil sredstva za izvajanje projekta » ZELI ZA LJUDI »

Dostop

Dostopnost je široka tema, ki sega na različna področja. Dostopni prostori brez ustrezno prilagojenih informacij in usposobljenega osebja niso dovolj.

Tečem da pomagam

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica je (so)organizator dobrodelne, netekmovalne in družabne prireditve »Tečem, da pomagam«.

LAS - Dostopno podeželje

Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju

LAS - Ustvari svojo prihodnost

Namen projekta je razvoj podjetniških veščin, kot so inovativnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost in timsko delo z namenom ustanavljanja novih....