Začuti Novo Gorico

zacutiNovoGorico(1)

Velikokrat v družbi slišimo vprašanje: “Zakaj je potrebno prilagajanje okolja osebam s posebnimi potrebami?”, a že vprašalnica “zakaj” je problematična, saj nas vodi k razmišljanju o razlogih in argumentiranju le-teh.

Študentom drugega letnika programa Inkluzivne pedagogike na Primorski Univerzi v Kopru, pa se zdita na tem mestu bolj primerni vprašalnici “kaj” in predvsem “kako”, saj vodita v proaktivno delovanje in iskanje rešitev ter idej za boljše vključevanje oseb s posebnimi potrebami v širšo družbo.

Povezave do vsebin povezanih s projektom Začuti Novo Gorico:

Univerza na Primorskem

nazaj