Zakonodaja in literatura

Publikacije v zvezi z dostopnostjo

Izdajanje publikacij z namenom ozaveščanje strokovne in širše javnosti o dostopnosti

Reference

Strateško načrtovanje dostopnosti. Priročnik, elektronski. MOP, 2018. Avtorici: Albreht, Zapušek Černe.

Univerzalna stanovanjska graditev. Priročnik, elektronski. MOP, 2017. Avtorji: Albreht, Gavran, Simoneti, Wraber, Jahjefendić,

Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij v okviru načrtovanja in gradnje objektov v javni rabi. Priročnik, elektronski. MOP, 2016. Avtorji: Albreht, Zupanc, Pajk, Kutin, Gavran, Zapušek Černe.

Z belo palico po mestu Priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema, A. Albreht, A. Zapušek Černe, P. Krištof, D. Černe, 2016 Naročilo tiskanega izvoda priročnika na naslovu: info@dostop.org

10 pravil taktilnega označevanja Izobraževalno gradivo na delavnici Čutim prostor, A. Albreht, A. Zapušek Černe, D. Černe, 2016

Dostopnost! In kako jo izboljšati Izobraževalno gradivo na delavnici Čutim prostor, Andreja Albreht, 2016

Dostopnost za vse; Kako načrtovati prostor za gibalno in senzorno ovirane, Mladina št. 9 (1. 3. 2013)dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht, Ana Struna Bregar

Accessibilty for all. Gradivo za E-učenje v okviru projekta CLEAR Accessibility For All; Mestna občina Velenjedr. Andreja Zapušek Černe, Damjan Černe, Andreja Albreht

Priročnik Prostor za vseA. Albreht, P. Krištof, A. Pučnik, A. Bera, F. Žiberna), Mestna občina Maribor, 2010

Priročnik Čutim, vidim, zmorem… prostor tudi za slepe in slabovidneAndreja Krivic (Albreht)); Študentska založba 2008
 

Zakonodaja v zvezi z dostopnostjo

Sodelovanje v strokovni skupini za pripravo standardov pri Zvezi društev slepih in slabovidnih 2013-2016.

Sodelovanje v strokovni skupini za pripravo pravilnika o univerzalni gradnji in prilagoditvah za invalide na MOP, 2014-2016.

Aktivno sodelovanje pri sprejemanju zakonov in predpisov s področja arhitekture, urbanizma in prometa, priprava in nadgrajevanje standardov.
 

Povezave

Standard SIST 1186

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

Mednarodni standard SIST ISO 21542:2012 : Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja (Building construction - Accessibility and usability of the built environment)