70. let delovanja MDSS Nova Gorica

Objavljeno: 9. januar 2019 / Dogodki

Sedem desetletij je za nami. Interesnega združevanja, dela in prizadevanj v dobrobit slepih in slabovidnih. Pred desetimi leti smo v podobnem slovesnem tonu ugotavljali, da kljub častitljivi dolgoživosti našega društva časa in priložnosti za umiritev pravzaprav ni. In to se je v praksi tudi potrdilo. Najbolj skozi programe rehabilitacije, v katere smo s posamično in strokovno obravnavo vključevali tako slepe kot njihove svojce v njihovem domačem okolju. Rezultati so več kot odlični. Skupaj s policijo smo v zadnjem desetletju pripravili več delavnic za zagotavljanje varnosti naših članov. Ta program je postal tudi vsedržavni projekt. Podobno smo slepe in druge ranljive skupine ljudi, med njimi ostale kategorije invalidov, starejše, poučevali v uporabi računalnika in pametnega telefona. Računalniškega opismenjevanja so se pod našim strokovnim vodstvom učili invalidni iskalci zaposlitve. To je edinstven primer v okviru društva slepih in slabovidnih. Rehabilitacija je tudi desetletno likovno ustvarjanje naših slikarjev in ljubiteljev umetniškega izražanja – letos so to počeli v Trenti in na Kaninu na nadmorski višini 2.200 metrih. Program rehabilitacije naših slepih in slabovidnih vključuje tudi ukvarjanje z zeliščarstvom – od pridelave, izdelkov do kulinarične obdelave. Poseben poudarek namenjamo zadnje desetletje dostopnosti v prostoru, v smislu odpravljanja gradbenih ovir, in še posebej dostopnosti do storitev in informacij.


Še bi lahko naštevali, a vseh teh in številnih drugih dejavnosti ne bi mogli uresničevati brez ustrezne kadrovske podpore, navdihujočega sodelovanja z veliko ustanovami in posamezniki ter zglednega partnerskega odnosa z lokalnimi skupnostmi in drugimi déležniki. Z velikim zadovoljstvom lahko tudi ugotavljam, da smo v zadnjih letih vzpostavili uspešno vez tudi z gospodarstvom v naši regiji oziroma na Severnem Primorskem.

Navsezadnje je tu naš domicil. Združujemo namreč članstvo iz vseh trinajstih severnoprimorskih občin – 230 nas je, ki imamo takšne ali drugačne težave z vidom. Njegova izguba – delna ali popolna – pomeni hudo prelomnico v človekovem življenju. Tega se v našem društvu zelo dobro zavedamo in temu podrejamo naše delo, skrb in prizadevanja.

Svet je en sam, načinov in poti, da ga vidimo, razumemo in živimo pa je več. Društvo je ena od oblik za to. In na tej poti vztrajamo že 70 let. Ob nesebični in iskreni pomoči vseh, ki ste izkustveno, poklicno, ljubiteljsko ali po svoji vesti povezani z nami, sem prepričan, da bomo z roko v roki nadaljevali to pot.

Ob tej priložnosti se tudi zahvaljujem vsem – sodelavkam in sodelavcem, članom, prostovolcem, podpornikom in službam, ki društvu nesebično stojite ob strani in pomagate uresničevati njegovo, naše poslanstvo. HVALA in GREMO POGUMNO NAPREJ!

Igor Miljavec
Predsednik MDSS Nova Gorica

Povezave do prispevkov ter fotogalerij o prireditvi:
Primorske Novice
RTV Slovenija
Goriški Portal
Kolektor Group
Lions klub Nova Gorica
RTV Slovenija/Dostopno
Policijska uprava Nova Gorica (Sporočilo za javnost)
Mestna občina Nova Gorica (Facebook fotogalerija)
Policijska uprava Nova Gorica (Facebook objava)
MDSS Nova Gorica (Fotogalerija)