Novoletna voščilnica

Objavljeno: 23. december 2019 / Novice

Novoletna voščilnica

Dragi člani/-ce, prijatelji, spremljevalci in podporniki našega društva!

Pa smo vnovič zaokrožili okoli osrednje točke našega osončja. In v tem vrvežu za hip postojmo, premotrimo prehojeno pot in zajemimo sapo za naprej. A preden naredimo korak v nove izzive, naloge in pričakovanja, se ozrimo na leto za nami. S kratko inventuro društvenega delovanja:

• Ko smo s strokovno vodenimi in preverjenimi programi rehabilitacije v domačem okolju odpravljali gibalne in komunikacijske ovire, s katerimi se vsakodnevno srečujejo naši člani. Uspeh in zadovoljstvo v vseh teh naporih, prizadevanjih nista izostala. Pa čeprav je država ob uzakonitvi osebne asistence izločila slepe in slabovidne iz upravičenosti do le-te. V društvu smo zadržali dve strokovno usposobljeni delavki, izpad prihodka s strani države pa smo nadomestili s pomočjo lions klubov severne Primorske, donatorjev iz gospodarstva in ostalih srčnih ljudi, ko so nam pomagali z donacijami prek sporočil v mobilnem omrežju.

• Ko smo velik poudarek namenili dostopnosti do prostora, storitev in informacij za vse ranljive skupine na severnem Primorskem. Mestna občina Nova Gorica pa je na našo pobudo pripravila in sprejela strategijo o dostopnosti.

• Ko smo v tolminskem Kinogledališču skupaj s Posoškim razvojnim centrom in ob denarni podpori ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravili kulturno-izobraževalno prireditev (Ne)VIDNI. Poudarek je bil na fotografski razstavi, ki nas je popeljala v svet slepih in slabovidnih ter nam korak za korakom odstirala prehojene poti do njihove samostojnosti in opolnomočenosti. Od ne-vidnosti, zastrtosti do vidnosti, razmaha njihovih talentov, znanj, notranjih moči, ki so poželi uspehe in priznanja tako v domačem kot evropskem prostoru. Avtor razstave je priznani reportažni fotograf Srdjan Živulović – Bobo, v letu 2020 pa si bo mogoče razstavo ogled(ov)ati tudi prek svetovnega spleta.

• Ko smo v sodelovanju z zavodom Sončni Kanin, Občino Bovec in Lions klubom Kobarid Soča peljali na primorskega očaka Kanin 130 slepih in slabovidnih ter njihovih spremljevalcev iz vse Slovenije.

• Ko smo v okviru projekta Stopiva skupaj, osvojimo vrh pripravili s Planinsko zvezo Slovenije, našo Zvezo slepih in slabovidnih in Zvezo lions klubov Slovenije pohod na Čaven.
• Ko smo s pomočjo donacije podjetja Natural Just kupili novo kombinirano vozilo za prevoz naših članov na dejavnosti, ki jih pripravlja društvo ali druge ustanove.

• Ko smo na področju dostopnosti vzpostavili sodelovanje s Triglavskim narodnim parkom, ob tem pridobili tudi podporo ameriške ambasade, tako do bomo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali v novem letu.

Božični okraskiBožični okraski

Ob zgornjem naštevanju pa ne smemo mimo manjših, vsakodnevnih, a še kako pomembnih dogodkov, projektov, prizadevanj in uspehov naših članov. Njihov prispevek in pečat društvu je neprecenljiv. Zato jim ob tej priložnosti namenjam posebno zahvalo in spodbudno misel, da na tej skupni poti samouresničevanja pogumno stopamo naprej.

Iz srca izrekam zahvalo tudi strokovnim delavcem in vsem, ki društvu nesebično in z veliko mero dobre volje, razumevanja in srčnosti pomagajo ter stojijo ob strani. Brez socialnega podjetja Zavod Gost na planoti, zavoda Dostop, občin na severnem Primorskem, Regijske razvojne agencije severne Primorske, Posoškega razvonega centra in ostalih, ki so kakor koli povezani z našim društvom, vseh teh uspehov in rezultatov ne bi bilo. Prav tako ne bi bilo skupnih programov in projektov, ki smo jih začeli, uresničili in s katerimi bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

V novo leto stopamo samozavestno, z znanjem, voljo in nesebično željo pomagati ter so-delovati za dobrobit sočloveka in celotne družbe. Novih izzivov ne manjka:

• Skupaj s podjetjem Arctur iz Nove Gorice bomo za lažjo dostopnost slepih in slabovidnih posodobili spletno stran društva.

• Nadaljevali bomo s projektoma Las v objemu sonca in Dostopnost dobrin in storitev na podeželju za ranljive skupine (tu smo vodilni partner).

• Vključeni smo tudi v projekt Ustvarimo svojo prihodnost, katerega vodilni partner je Primorski tehnološki park.

• S socialnim podjetjem Zavod Gost na planoti in ŠENT-om bomo še naprej razvijali našo lastno blagovno znamko ZELI.

• Z zavodom Dostop bomo tudi še naprej spodbujali občine in ostale ustanove v regiji k ustreznim prilagoditvam dostopnosti do prostora, storitev in informacij za ranljive skupine.

• Spodbujali bomo tudi prilagoditve spletnih strani za slepe in slabovidne v širši javnosti, kajti z junijem 2020 začne veljati zakon o ranljivim skupinam prilagojenih spletnih straneh v javnih ustanovah.

• Seveda pa v središču našega delovanja, strokovne pomoči, skrbi in razumevanja še naprej ostajajo naši člani in ostali, ki se bodo obrnili na nas.

Ob koncu se zahvaljujem tudi javnim medijem za spremljanje in korektno poročanje o našem delovanju.

Vsem voščim lepe, mirne božične in novoletne praznike ter zdravja, dobre volje in uresničenih prizadevanj v letu 2020.

Igor Miljavec
Predsednik društva MDSS Nova Gorica