Novoletna poslanica

Objavljeno: 29. december 2020 / Novice

Dragi člani in članice, vsi prijatelji in podporniki našega društva!

Pa smo vnovič prispeli do konca leta, ki je bilo zaznamovano s korona krizo in z nepričakovanimi preizkušnjami. Toda vsemu temu smo se odločno, preudarno in uspešno zoperstavili. In tako bo tudi v prihodnje.

Poleg tega v iztekajočem se letu zaokrožujemo dve desetletji mojega dejavnega soustvarjanja našega društva. Zato je znova priložnost, da si vzamemo kratek predah, premotrimo letos prehojeno pot in zajamemo sapo za naprej. A preden naredimo korak v nove izzive, naloge in pričakovanja, lahko brez pretirane samohvale rečem, da je za nami najuspešnejše leto mojega predsedniškega udejstvovanja v društvu.

To utemeljujem z evropskim priznanjem, ko bili smo skupaj s Primorskim tehnološkim parkom izbrani med pet najboljših projektov za spodbujanje podjetništva med ranljivimi skupinami in na konferenci v Berlinu prejeli posebno nagrado inovativnost.

Pridobili smo verifikacijo Socialne zbornice Slovenije za program Rehabilitacija kasneje oslepelih in slabovidnih oseb na osebnem nivoju, s katerim smo se prijavili na večletno financiranje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Letos smo tudi postali izvajalci osebne asistence po zakonu o osebni asistenci.

Z novogoriško mestno občino smo ob podpisanem pismu o nameri uspeli s kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025. To pomeni, da se bomo tudi slepi in slabovidni kot društvo in skupaj z našima ambasadorjema Metko Pavšič in Evgenom Bavčarjem vključili v kulturne dogodke čezmejnega prostora na Goriškem in širše.

Fotografija z motivom zimsko-božične dekoracije.Fotografija z motivom zimsko-božične dekoracije.
 
Z novogoriškim podjetjem Arctur smo prilagodili spletno stran društva za slepe in slabovidne. Poleg tega z omenjenim podjetjem sodelujemo tudi na turističnem področju za ranljive skupine, in sicer v programu Turizem 4.0.

Z Mestno občino Nova Gorica smo dejavno sodelovali pri pripravi strategije dostopnosti do prostora, storitev in informacij. S septembrom pa nam je bilo z uspešno prijavo na razpis zaupano vodenje programa brezplačnih prevozov za starejše od 65 let (GO šofer). Navsezadnje imamo v tem okviru že bogate dolgoletne izkušnje.

Seveda pa ob naštetem nadaljujemo z različnimi utečenimi in novimi programi ter projekti v dobrobit vseh ljudi na severnem Primorskem. Ob vsem tem tudi ne moremo in ne smemo mimo manjših, vsakodnevnih in že kar običajnih, a še kako pomembnih dogodkov, projektov, prizadevanj in uspehov naših članov. Njihov prispevek in pečat društvu je neprecenljiv. Zato jim ob tej priložnosti namenjam posebno zahvalo in spodbudno misel, da na tej skupni poti samouresničevanja pogumno stopamo naprej.

Moja iskrena zahvala velja tudi strokovnim delavcem, prostovoljcem in vsem, ki društvu nesebično in z veliko mero dobre volje, razumevanja in srčnosti pomagajo ter stojijo ob strani.

V novo leto stopamo samozavestno, obogateni z znanjem in s številnimi izkušnjami, z voljo in željo pomagati ter so-delovati v dobro posameznika in celotne družbe. Kajti novih izzivov in preizkušenj nam manjka.

Ob koncu še iskrena zahvala tudi javnim medijem za spremljanje in korektno poročanje o našem delovanju.

Vsem voščim lepe, mirne božične in novoletne praznike ter zdravja, dobre volje in uresničenih prizadevanj v letu 2021.

Igor Miljavec,
predsednik MDSS Nova Gorica