Dostopnost spletnih vsebin

Objavljeno: 22. julij 2021 / Novice

Dostopnost do informacij, storitev in prostora vključuje tudi dostopnost spletnih strani, ki naj bi bile prilagojene osebam z različnimi ovirnostmi in posebnimi potrebami (slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, dislektiki, osebe s fotosenzitivno epilepsijo, ...). To področje sicer ureja Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Dejstvo je, da dostopnost spletnih strani ni enostavna zadeva in pogosto zahteva dodaten finančni vložek. Zavedamo se tudi, da popolna dostopnosti spletne strani v praksi (največkrat) ni mogoče zagotoviti. V današnjem svetu je namreč zelo pomemben tudi estetični vidik ter multimedijski elementi, ki osebam brez senzornih oviranosti omogočajo polnočutno izkušnjo med brskanjem na strani. In tudi prav je tako.

Prepričani pa smo, da bi moral biti dostop do ključnih informacij na spletni strani omogočen vsem kategorijam obiskovalcev in osebam s posebnimi potrebami ta pravica ne bi smela biti kratena.

Na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica se, v sodelovanju z različnimi zunanjimi poznavalci problematike spletne dostopnosti, trudimo pri ozaveščanju laične ter strokovne javnosti glede omenjene tematike in rezultati se počasi odražajo tudi v praksi.

Pot do cilja je še dolga, ni pa nepremostljiva. Skupaj zmoremo!

Stiliziran logotop za spletno dostopnostStiliziran logotop za spletno dostopnost