Umetnost življenja z okvaro vida

Objavljeno: 29. november 2021 / Novice

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica daje velik poudarek dostopnosti do prostora, storitev in informacij, zato smo v okviru projektu Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju izdali brošuro Umetnost življenja z okvaro vida.

Gre za prvo brošuro v Sloveniji, kjer so zbrane informacije o slabovidnosti, slepoti, prilagoditvah na slabovidnost in slepoto, delovanju Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica ter pripomočkih za slepe in slabovidne.

Brošura je dostopna na naslovu: https://bit.ly/umetnost-življenja-z-okvaro-vida 

V okviru projekta Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju smo pripravili tudi kratek predstavitveni film na tematiko dostopnosti podeželja.

Povezava do predstavitvenega filma: https://www.youtube.com/watch?v=dzUJIpgaa2M