Novoletna poslanica predsednika društva

Objavljeno: 22. december 2023 / Novice

Spoštovane članice in člani, dragi prijatelji, cenjeni podporniki našega društva!

Leto, ki se poslavlja, nam je prineslo kar nekaj izzivov, a prav zaradi njih smo gradili še močnejšo, dobro povezano skupnost, v kateri je vsak posameznik pomemben del celote.

Petnajst let je že od tedaj, ko smo v našem društvu začeli program rehabilitacije za slepe in slabovidne v domačem okolju na Severnem Primorskem. Tudi letos so se novi člani in njihovi svojci udeležili štiridnevne delavnice. S celostno podporo naše socialne delavke, tiflopedagoga, strokovnjaka za IKT in strokovne delavke za izvajanje osebne asistence smo oskrbovali različne skupine: otroke in mladostnike ter njihove starše in starejše ter njihove svojce. Da so Petra, Peter, Edi in Špela lahko nemoteno opravljali svoj del, pa so s svojim morda manj vidnim, a prav tako dragocenim delom skrbele Kristina, Nataša in Mojca. Prepričan sem, da število naših članov iz leta v leto raste prav zaradi njihovih strokovnih storitev, ki so tako pomembne za vključevanje ljudi z okvaro vida.

Z Lions klubi Severne Primorske smo tudi letos izvedli dobro obiskano dobrodelno akcijo Tečem, da pomagam. Z Lions klubom Idrija pa smo spet sodelovali v akciji Kolesarim, da pomagam. Naša slikarska delavnica je že zdavnaj postala tradicionalna. Letos smo jo imeli v Trenti, že šestnajstič po vrsti pa nam jo je pomagal izpeljati predvsem Lions klub Soča-Kobarid.

Na področju fizične dostopnosti letos izstopa občina Nova Gorica, ki pri vseh prenovah dosledno upošteva dostopnost za ljudi z okvaro vida. Glede na to, da je celostna dostopnost (do prostora, storitev, informacij in digitalna dostopnost) uzakonjena, bi sicer pričakovali, da bo v praksi upoštevana, vendar še ni povsod tako. Zato ozaveščanju o tej pomembni pravici vseh državljanov namenjamo veliko časa in energije.

Projekt Začuti Novo Gorico, ki smo ga skupaj z Univerzo na Primorskem in Goriškim muzejem izpeljali v marcu, smo zaključili s predstavitvijo tipne makete mesta Nova Gorica. Decembra pa smo v sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica – Strojno, prometno in lesarsko šolo ter Goriškim muzejem predstavili tipno maketo frnaže. Obe maketi sta na ogled na gradu Kromberk.

Z Goriškim muzejem smo v okviru Evropske prestolnice kulture začeli s projektom Taktilna galerija.

Stilizirana božična jelka postavljena med dvema dlanemaStilizirana božična jelka postavljena med dvema dlanema

Vesel sem, da smo tudi letos produktivno sodelovali z lokalno skupnostjo, javnimi zavodi in drugimi nevladnimi organizacijami Severne Primorske na vseh področjih, pomembnih za ljudi z okvaro vida.

Februarja smo skupaj z Mestno občino Nova Gorica gostili delovni obisk socialnih delavk iz Latvije, ki delajo z ranljivimi skupinami, v organizaciji NVO Latvijski podeželski forum. Predstavili smo jim delovanje našega društva in naše sodelovanje z javnimi in zasebnimi inštitucijami.

Julija smo na izrecno povabilo Društva za ohranitev bazilike v Ogleju predstavili povezovanje našega društva z Goriškim muzejem in Mestno občino Nova Gorica na tiskovni konferenci Bazilika za vse.

Ob koncu leta želim izraziti globoko hvaležnost in ponos ob zasebnih in poklicnih dosežkih naših članov. Zavedam se, da niso samoumevni, temveč plod vaše neomajne zavzetosti in predanosti. Vaša sposobnost premagovanja izzivov in ustvarjanja pozitivnih sprememb nas navdihuje ter nas spodbuja k lastnemu razvoju.

Iskrena hvala našim zaposlenim in prostovoljcem. Super ekipa ste. Naši dosežki pa ne bi bili mogoči brez zunanjih izvajalcev, donatorjev, medijev in vseh drugih, ki ste kakorkoli pripomogli, da lahko veselo nazdravimo ob zaključku še enega uspešnega leta.

Srečno 2024!

Igor Miljavec
predsednik MDSS Nova Gorica